Carlos Casares e Torrente Ballester

Día das Letras Galegas 2017