Isaac Díaz Pardo na fábrica de Sargadelos en Cervo

Centenario do nacemento de Isaac Díaz Pardo