Isaac Díaz Pardo na fábrica de O Castro de Samoedo (Sada) en 1999

Centenario do nacemento de Isaac Díaz Pardo