Sesión constitutiva do Parlamento de Galicia no ano 1985

O máis