Consello da Xunta de Galicia tras a segunda remodelación do goberno na sexta lexislatura

O máis