Os reis de España inauguran a sede da Fundación Gonzalo Torrente Ballester

O máis