Marea negra tras o embarrancamento do petroleiro "Mar Exeo"

O máis