Chegada ao aeroporto da Lavacolla de don Xoán de Borbón, conde de Barcelona

O máis