Xantar de Fernando González Laxe coa colectividade galega no Centro Galicia e visita ao Fogar Galego de Anciáns

O máis