Visita de Xerardo Fernández Albor ó intendente da Municipalidade de Bos Aires

O máis