Sesión de investidura de Emilio Pérez Touriño no ano 2005

O máis