Mobilizacións contra a instalación dunha empacadora de residuos en Vilaboa en 1997

O máis