Ambiente no Pub Ruralex a finais dos anos 80

O máis