Actuación do grupo Na Lúa na Televisión de Galicia en 1986

O máis