Sesión constitutiva do Parlamento de Galicia no 2012

O máis