Sesión constitutiva do Parlamento de Galicia no 2005

O máis