Evacuación de poboación da Costa da Morte tras a explosión do buque Casón

O máis