O vicepresidente Barreiro Rivas anuncia a súa dimisión e a dos conselleiros do Goberno de Albor

O máis