Entrega do premio "Celanova. Casa dos poetas" 1986 ao escritor Ánxel Fole

O máis