Toma de posesión do conselleiro de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria Xoán Miguel Diz Guedes

O máis