Reunión do Consello da Xunta á que asiste o novo conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Henrique López Veiga

O máis