Primeiro Consello da Xunta de Galicia no terceiro mandato de Manuel Fraga no ano 1997

O máis