Sesión constitutiva do Parlamento de Galicia no ano 2009

O máis