Sesión constitutiva do Parlamento de Galicia no ano 2001

O máis