Rodaxe da película de Jordi Frades "A Bela Otero. A deusa da Belle Époque"

O máis