Chegada ao porto das Palmas do pesqueiro galego "Estrela do Mar" tras ser atacado pola fronte Polisario

O máis