Procesión do Santo Enterro en Viveiro en 1989

O máis