Manuel Fraga recibe en audiencia a Raúl Castro no ano 2005

O máis