Manuel María, presidente da Irmandade dos Viños Galegos

O máis