Segunda viaxe a Cuba do presidente Fraga. Visita a Manatí, localidade onde pasou a súa infancia

O máis