Segunda viaxe a Cuba do presidente Fraga. Fidel Castro recibe a delegación do Goberno galego

O máis