Segunda viaxe a Cuba do presidente Fraga. Romaría coa comunidade galega nos xardíns de La Tropical

O máis