Fábrica de Leite Río da empresa Lácteos Lence en 1990

O máis